WELL – TƯ VẤN XIN CHỨNG NHẬN WELL

Trang chủ / Hạng mục

WELL – TƯ VẤN XIN CHỨNG NHẬN WELL

WELL là chứng nhận quốc tế duy nhất về kiến trúc về sức khỏe, và là tiêu chuẩn xây dựng đầu tiên cho sức khỏe và hạnh phúc của người dùng tòa nhà kiến trúc. Dựa trên nghiên cứu y tế, nó cung cấp các tiêu chuẩn cụ thể và có thể đo lường được. Thông qua đối tác quốc tế thứ 3 kiểm tra và đo lường hiệu suất tại hiện trường mới được nhận chứng nhận.

 

 

Showroom: 56A Huynh Van Luy St, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong
Tel.: (+84) 027 46 512 472
HCM Office : 728-730 Vo Van Kiet Blvd, Ward 1, District 5, HCM City
Tel.: (+84) 028 66 553 833

 

 

 

Copyright © 2016 Sunny Market. All Right Reserved.